Mistä ProAgrian BM-pienryhmätoiminnassa on kyse?

ProAgrian benchmarking-pienryhmän tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä, oppia toisilta ja soveltaa uusia näkökulmia omaan toimintaan. Saman alan yrittäjien tapaaminen ja ammattikeskustelu ohjaajan tukemana vahvistaa sosiaalista verkkoa ja rohkeutta muuttaa omia totuttuja tekemisen tapoja.

Avoin kokemusten ja näkemysten jako on innostanut pohtimaan asioita uudella tavalla ja hakemaan edelleen lisää tietoa. Ensimmäisessä kokoontumisessa kartoitetaan, mitkä ovat ryhmän tilojen kriittisiä pisteitä eli asioita, joiden parantaminen kehittää kokonaisuutta. Ryhmän kaikki teemat valitaan näiden oleellisten ongelmien ratkaisua tukemaan. Jokaisella kokoontumiskerralla on näin ollen mahdollisuus syventyä tarkasti käsiteltävään asiaa. Ryhmän lopuksi yhteenvetopäivänä käydään läpi, mitkä muutokset hyödyttivät eniten ryhmän tilojen toimintaa ja mitä ideoita löytyy edelleen toiminnan kehittämiseksi.

Kokoontumiskerrat ovat oppimistilanteiden lisäksi myös hengähdystaukoja arjen keskellä, joissa saa vaihtaa ajatuksia muiden kanssa. Tutustuminen ja pelisääntöjen luominen ensimmäisellä tapaamiskerralla luo alun hyvälle ryhmähengelle ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa sekä toimintatapojen että tunnuslukujen vertailun ryhmän tiloille parhaiten sopivalla tavalla. Pienryhmäpäivä aloitetaan usein lyhyellä asiantuntijan pitämällä alustuksella, joka herättelee syvemmälle päivän teemaan. Alustuksessa heränneitä ideoita pohditaan yhdessä, jolloin uusi tieto kytkeytyy luontevasti kunkin tilan toimintaan.

On helpompi tietää, mitä asioita itse kannattaa muuttaa tai parantaa, kun saman alan yrittäjien samat prosessit käydään yhdessä läpi ja saadaan testattuja tehostamisvinkkejä muilta yrittäjiltä. Samalla myös niitä asioita jotka itsellä toimivat tällä hetkellä parhaiten, on mielekästä jakaa toisten kanssa. Oman tilan kehittämiseen saa pienryhmässä tukea sekä muilta yrittäjiltä että ryhmän ohjaajilta ja asiantuntijoilta.

Teemasta riippuen kokoontumiset järjestetään kokoustiloissa, ryhmän tiloilla päivän teemaan käytännön havainnoin perehtyen tai ryhmän tilojen ulkopuolisessa kohteessa. Ideoita etsitään ja löydetään niin navetassa, pellolla, rehuvarastossa  kuin kahvikupin ääressäkin.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut